πεινᾶν

πεινᾶν
πεῖνα
hunger
fem gen pl (doric aeolic)
πεῖνα
hunger
fem gen pl (doric ionic aeolic)
πεινάω
to be hungry
pres part act masc voc sg (doric aeolic)
πεινάω
to be hungry
pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
πεινάω
to be hungry
pres part act masc nom sg (doric aeolic)
πεινάω
to be hungry
pres inf act (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • πεῖναν — πεῖνα hunger fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πείναν — πείνᾱν , πεῖνα hunger fem acc sg (doric ionic aeolic) πείνᾱν , πεινάω to be hungry imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) πείνᾱν , πεινάω to be hungry imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • алканиѥ — АЛКАНИ|Ѥ (26), ˫А с. 1.Голод: друзи же и брати˫а мо˫а възлюблена˫а. оставите земна˫а да нб(с)на˫а приимете. пребудете в нищете и въ алкании в жажи. ИларПосл XI сп. XIV, 194; кто оубо... терпить хулу и оуничьжениѥ. и злѣ стражеть алканьи же и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • алкати — АЛ|КАТИ (109), ЧОУ, ЧЕТЬ гл. 1.Испытывать голод: не бо ре(ч) просто не ѣхъ. нъ алкахъ. алчна бо мѩ ре(ч) видѣсте и накормисте. (ἐπείνων) ПНЧ 1296, 61; аще не алчемъ. аще не жажемъ. аще студени не примемъ. аще не с звѣрми поживемъ. и плотью умремъ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • алчьба — АЛЧЬБ|А (60), Ы с. 1.Голод: и безъ огнѩ имоуще сугоубоу болѣзнь. ѡ(т) зимы и ѡ(т) алъчбы. (ἐκ... τῆς νηστείας) ПНЧ 1296, 77 об.; насыти алъчбоу мою ѡ(т) мл(с)ти твоѥ˫а. да напои жажю мою ѡ(т) бещисленаго чл҃вколюби˫а твоѥго. СбЯр XIII, 102; аще… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ταράσσω — ΝΜΑ, και ταράζω Ν, και αττ. τ. ταράττω Α 1. ανακινώ, αναταράσσω (α. «η θάλασσα είναι ταραγμένη» β. «σύναγεν νεφέλας ἐτάταξε δὲ πόντον [ὁ Ποσειδῶν]», Ομ. Οδ.) 2. μτφ. προκαλώ ταραχή, προξενώ σύγχυση, καταστρέφω την ψυχική γαλήνη και την ησυχία… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”